Minihry

Blow Up

Vyhoďte bublinky "do vzduchu". Vaším úkolem je vystřelovat postupně bublinky tak, abyste spojili alespoň tři stejné.